Alapszabály

Az Egyesület tagjai rögzítik, hogy a 2015. 01.30-i Közgyűlésen az alapszabályt módosítják.

Az Egyesület tagjai a külön íven összegzett módosító okirat aláírásval egyidejűleg az alapszabályt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény - továbbiakban Sporttv. -, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján teljes körűen felülvizsgálták, annak szövegezését újból megállapították, és ezzel egyidejűleg az eredeti alapszabályt, és annak valamennyi eddigi módosítását hatályon kívül helyezték. 

Az Egyesület tagjai rögzítik, hogy a jelen okiratban rögzített új tartalmú alapszabály egyben egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratnak is minősül, a bírósági nyilvántartási adatokat érintő módosításokat jelen alapszabály dőlt betűvel tartalmazza.

Dokumentumok